Poriadok bohoslužieb od 25. 06. 2012 do 01. 07. 2012

 

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum     Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

25.06.     Pondelok

26.06.     Utorok     18.00     - poďakovanie za Božiu pomoc

27.06      Streda     18.00     + Ladislav Kvasnovský a rodičia z oboch strán

28.06.     Štvrtok    18.00     + Benjamín Gašparovič a rodičia

29.06      Piatok      19.00     - za farníkov

30.06.     Sobota

01.07.     Nedeľa    10.30     + Tomáš Borovica, manželka Anna a syn Tomáš

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda: Spomienka – sv. Ladislava

Štvrtok: Spomienka – sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Piatok: Slávnosť – sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok

Sobota:

Nedeľa: Trinásta nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 169, 172, 173, 197.
  2. Na slávnosť sv. Petra a Pavla bude zbierka „Halier sv. Petra“.

 

Ondrochov: Sv. omša: Piatok o 16.45,  Nedeľa o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Piatok  o 15.30 ,  Nedeľa o 08.00