Poriadok bohoslužieb od 02.07. 2012 do 08.07. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum   Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

02.07.    Pondelok    19.00     - za živých a mŕtvych členov ruže p. Naďovej

03.07.    Utorok       19.00     - prosba za zdravie a Božiu pomoc

04.07.    Streda       07.00     + Ján Klobučník a rodičia z oboch strán

05.07.    Štvrtok      10.30     + Cyril Mikulec a manželka Mária

06.07     Piatok        19.00     - za ctiteľov Božského Srdca

07.07.    Sobota       07.00    - na úmysel

08.07.    Nedeľa       10.30    - za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok: Sviatok – Návšteva Panny Márie

Utorok: Sviatok – sv. Tomáša, apoštola

Streda:

Štvrtok: Slávnosť – sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Piatok: Spomienka – sv. Márie Goretti, panny a mučenice

Sobota:

Nedeľa: Štrnásta nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 200, 201, 202, 206, 211.
  2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Možnosť ku sv. spovedi bude v pondelok, utorok a piatok pol hodiny pred sv. omšami.

 

Ondrochov: Sv. omša: Piatok o 17.30, Štvrtok o 09.15, Piatok o 17.30,  Nedeľa o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok  o 17.30, Štvrtok o 08.00, Nedeľa o 08.00.