Poriadok bohoslužieb od 16. 07. 2012 do 22. 07. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum   Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

16.07. Pondelok   

17.07.    Utorok

18.07.    Streda       19.00    + Štefan Uher

19.07.    Štvrtok      19.00     + Peter Demo a rodičia

20.07     Piatok       19.00     + za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry

21.07.    Sobota      07.00       - za zdravie a Božiu pomoc

22.07.    Nedeľa      08.00      + Anna Sládečková a manžel Jozef

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Utorok: Sviatok – sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Šestnásta nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 213, 218, 223, 226.

Ondrochov: Sv. omša: Nedeľa o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Sobota o 18.00.