Poriadok bohoslužieb od 23. 07. 2012 do 29. 07. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum  Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

23.07. Pondelok  

24.07.  Utorok

25.07.  Streda

26.07.  Štvrtok

27.07   Piatok

28.07.  Sobota

29.07.  Nedeľa    10.30        - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok: Sviatok – sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Utorok:

Streda: sviatok – sv. Jakuba, apoštola

Štvrtok: Spomienka – sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Piatok: Spomienka – sv. Gorazda a spoločníkov

Sobota:

Nedeľa: Sedemnásta nedeľa

Oznamy

  1. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca júl a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo: p. Helena Petíková, p. Marta Mikušová, p. Július Banás,  p. Margita Bilická, p. Rudolf Borovica, p. Štefan Hruška, p. Cecília Jenigárová, p. Helena Barusová.

2.  Zbierka na kostol PBZ.

 

Ondrochov: Sv. omša:  Nedeľa o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša:   Nedeľa o 08.00