Poriadok bohoslužieb od 30. 07. 2012 do 05. 08. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum    Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

30.07. Pondelok      19.00          + Anna Smoláriková, manžel a syn Jaroslav

31.07.    Utorok        19.00           + Marta a Dominik Gáloví a nevesta Lýdia

01.08.    Streda         19.00          + Vladimír a rodičia z oboch strán

02.08.    Štvrtok        19.00          + Peter Uhrík, manželka Magdaléna a ich deti

03.08     Piatok         19.00           - za ctiteľov Božského srdca

04.08.    Sobota        07.00          - za farníkov

05.08.    Nedeľa        10.30         + Emília Tökölyová ( 30. deň )

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Streda: Spomienka – sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok:

Piatok:

Sobota: Spomienka – sv. Jána Márie Vinneyho, kňaza

Nedeľa: Osemnásta nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 227, 229, 230, 240, 243.
  2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci august. Možnosť ku sv. spovedi bude od pondelku do piatku pol hodiny pred sv. omšami.

 

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 17.30, Piatok o 17.30, a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 17.30, a v Nedeľu o 08.00.