Poriadok bohoslužieb od 27. 08. 2012 do 02. 09. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum     Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

27.08.     Pondelok      19.00               + Jozef Uher a manželka Helena

28.08.     Utorok         19.00               + Štefan Vojtek a rodičia z oboch strán

29.08.     Streda         19.00               + Jozef a Alžbeta Dikaszoví a zomrelé deti

30.08.     Štvrtok        07.00               - na úmysel

31.08.     Piatok          19.00               - za rodičov Jána a Máriu

01.09.     Sobota        07.00                - za farníkov

02.09.     Nedeľa        10.30               + Margita Baková a rodičia z oboch strán

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Moniky

Utorok: Spomienka – sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda: Spomienka – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Dvadsiata duhá nedeľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 288, 289, 293, 296, 299.

Ondrochov: Sv. omša: Piatok o 17.30  a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 17.30  a v Nedeľu o 08.00.