Poriadok bohoslužieb od 03. 09. 2012 do 09. 09. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum    Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

03.09.     Pondelok      18.00          - za zdravie a Božiu pomoc

04.09.    Utorok          18.00          + Mária a Štefan Kosoroví a syn Marián

05.09.    Streda          18.00          + Ján Ďúran a rodičia z oboch strán

06.09.    Štvrtok         18.00          + Vilma Opetová ( 30. deň)

07.09.    Piatok           18.00          - za ctiteľov Božského srdca

08.09.    Sobota         07.00          - za zdravie a Božiu pomoc

09.09.    Nedeľa         10.30          + Ján Valach, manželka Jozefína a rod. z oboch strán

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Spomienka – sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza,

kňazov a mučeníkov

Sobota: Sviatok – Narodenie Panny Márie

Nedeľa: Dvadsiata tretia  nedeľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 300, 302, 304, 311.
  2. Na budúcu sobotu bude upratovanie k hodom.
  3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci september. Možnosť ku sv. spovedi bude od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšami.
  4. Kto chcete, môžete prispieť na kvety k hodom príspevkom v sakristii.

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 16.30, Piatok o 16.30, Sobota o 09.15 a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 16.30 a v Nedeľu o 08.00