Poriadok bohoslužieb od 10. 09. 2012 do 16. 09. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum    Deň         Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

10.09.    Pondelok    18.00          - za farníkov

11.09.    Utorok       18.00          - za rodičov Štefana a Annu

12.09.    Streda       18.00          + František Gašparovič ( 1. výročie )

13.09.    Štvrtok      18.00          + Štefan Hlinka, manželka Júlia a rodičia z oboch strán

14.09.    Piatok        18.00          + Sonička Ondrisková

15.09.    Sobota      10.30           - za farníkov

16.09.    Nedeľa      10.30           - za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda: Spomienka – Najsvätejšieho mena Panny Márie

Štvrtok: Spomienka – sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok: Sviatok – Povýšenie sv. kríža

Sobota: Slávnosť – Sedembolestnej Panny Márie , patrónky Slovenska

Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 321, 323, 329, 330 – v piatok po sv. omši.
  2. Hodová zbierka sa bude konať budúcu nedeľu. .

Ondrochov: Sv. omša: Piatok o 16.30, Sobota o 09.15 a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 16.30. Sobota o 08.00  a v Nedeľu o 08.00.