Poriadok bohoslužieb od 17.09.2012 do 24.09.2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum    Deň           Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

17. 09.    Pondelok     18.00              + za súrodencov a príbuzných

 

18. 09.    Utorok        18.00              + Milan, Helena Mikulcoví a ich rodičia

 

19. 09.    Streda        18.00              + Karol Michalko a dcéra Gabriela

 

20. 09.    Štvrtok       18.00              + Kornel Hruška a manželka Katarína

 

21. 09.    Piatok         17.00              - za 60 ročných jubilantov

 

22. 09.    Sobota       07.00              - za farníkov

 

23. 09.    Nedeľa       10.30              - poďakovanie za úrodu

 

 

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok:

Streda: Spomienka – sv. Januára, biskupa a mučeníka Najsvätejšieho mena Panny Márie

Štvrtok: Spomienka – sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga

a spoločníkov a mučeníkov

Piatok: Sviatok – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Sobota: Spomienka – sv. Emeráma, biskupa a mučeníka

Nedeľa: Dvadsiata piata nedeľa


Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. 332, 334, 336, 341, 343.

2. V sobotu sa bude vyzdobovať kostol k poďakovaniu za úrodu.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

4. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú kántrové dni. Záväzný je iba jeden. U nás to bude sobota. Obsahom jesenných kántrových dní bude poďakovanie za úrodu.

 

 

Ondrochov: Sv. omša : Štvrtok o 16.30h a v Nedeľu o 09.15h.

Nový Svet: Sv. omša : Utorok o 16.30h a v Nedeľu o 08.00h.