Poriadok bohoslužieb od 24. 09. 2012 do 30. 09. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum      Deň              Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

24.09.   Pondelok        18.00               - za manželov Miroslava a Evu

25.09.       Utorok           18.00               + Marta Gašparovičová

26.09.       Streda           18.00               + Ondrej Hruška

27.09.       Štvrtok          18.00               - za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Balážiovú

28.09.       Piatok            18.00               + Mária Budíková ( 30. deň)

29.09.       Sobota          07.00               + Michal Drška, manž. Júlia a deti

30.09.       Nedeľa          10.30                - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda: Spomienka – sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Štvrtok: Spomienka – sv. Vincenta de Paul, kňaza

Piatok: Spomienka – sv. Václava, mučeníka

Sobota: Sviatok – sv. Michaela, Gabbriela a Rafaela, archanjelov

Nedeľa: Dvadsiata šiesta nedeľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 345, 347, 370, 371, 377.
  2. Na budúci týždeň zbierka na kostol.
  3. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca september a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo: p. Štefan Horváth, p. František Rendvanský, p. Viola Hlavačková, p. Emil Kocian, p. Gabriela Banásová, p. Rudolf Banás, p. Jozefína Grežová, p. Anna Krišková, p. Mária Kvasnovská, p. Mária Harciníková, p. Helena Mazúchová, p. Emília Skrendová, p. Mária Štefániková, p. Ján Veselka.

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 16.30,  a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 16.30 a  v Nedeľu o 08.00.