Poriadok bohoslužieb od 15.10. 2012 do 21.10. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum           Deň               Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

15.10.            Pondelok         18.00               - za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Spišiakovú

16.10.            Utorok            07.00              - za farníkov

17.10.            Streda            18.00              + Ján Motičák ( 30. deň)

18.10.            Štvrtok           18.00              + Alžbeta Kajabová a rodičia

19.10.            Piatok             18.00              + Štefan Jenigár

20.10.            Sobota            07.00             + rodičia Michalkoví a zať Július

21.10.            Nedeľa            10.30              - za novomanželov

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Utorok: Spomienka – sv. Margity Márie Alacoque, panny

Streda: Spomienka – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Štvrtok: Sviatok – sv. Lukáša, evanjelistu

Piatok: Spomienka – sv. Pavla z kríža, kňaza

Sobota:

Nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 390, 391, 296, 397, 399.
  2. Na budúci týždeň bude zbierka na misie.

 

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 16.30,  a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Pondelok o 16.30 a  v Nedeľu o 08.00.