Poriadok bohoslužieb od 22. 10. 2012 do 28. 10. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum    Deň              Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

22.10. Pondelok        18.00               + Apolónia Dudášová, manžel Imrich a rodičia

23.10.    Utorok           18.00               + Jozef Mikuš a rodičia z oboch strán

24.10.    Streda           18.00               + Ján Hruška a manželka Bernardína

25.10.    Štvrtok          18.00               - za farníkov

26.10.    Piatok            18.00               + Jozef Benčo, manželka Helena a rodičia

27.10.    Sobota          07.00               + Júlia Trvalcová a rodina

28.10.    Nedeľa          10.30                - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka –  sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Tridsiata nedeľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 402, 403, 416, 422, 425, 407.
  2. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca október a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo:           p. Jaroslav Švajda, p. Jozef Toman, p. Mária Halásová, p. Helena Kupecká, p. Lýdia Molnárová.
  3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

 

Ondrochov: Sv. omša: Streda o 16.30, Piatok o 16.30  a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 16.30 a  v Nedeľu o 08.00.