Poriadok bohoslužieb od 05.11. 2012 do 11. 11. 2012

RÍMSKO – KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum       Deň            Čas sv. omše Úmysel sv. omše

05.11         Pondelok      17.00 + Viliam Varga, manželka Mária a syn Štefan

06.11         Utorok         17.00 + Jozef  Močkor, manželka Anna a rodina

07.11         Streda         17.00 + Florián, Anna, Emil, Anton a Helena

08.11.        Štvrtok        17.00 + Dominik a Marta Gáloví a zomrelí z oboch  strán

09.11.        Piatok          17.00 + Gabriel a Mária Hlinkoví

10.11.        Sobota        07.00 - za farníkov

11.11.        Nedeľa        10.30 + rodičia Ondrej Šalgo, manželka Anna  a rod. __________________________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Imricha

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Sviatok – Výročnej posviacky Lateránskej baziliky

Sobota: Spomienka – sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v období cez rok.

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. 20, 24, 26, 34.

 

Ondrochov: Sv. omša: Streda o 15.30 a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15.30 a v Nedeľu o 08.00.