Poriadok bohoslužieb od 12.11.2012 do 18.11.2012

Rímsko-Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok Bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum            Deň              Čas sv. omše             Úmysel sv. omše

12.11.             Pondelok        17.00                        + Rudolf Ďúran, manželka Alžbeta a syn

13.11.             Utorok           17.00                        + Jaroslav Michalko, manželka a rodičia

14.11.             Streda           17.00                        - za pokoj v rodine

15.11.             Štvrtok          17.00                        + Františka Babjaková

16.11.             Piatok            17.00                        + Karol

17.11.             Sobota          07.00                        + rodičia Kokošoví a rod. z oboch strán

18.11.             Nedeľa          10.30                        + Mária Luptáková

 

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Utorok:

Streda:

Štvrtok: Spomienka – sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok: Spomienka – sv. Margity Škótskej

Sobota: Spomienka – sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Nedeľa: Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. 42, 49, 50, 52, 58.

 

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 15.30 a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15.30 a v Nedeľu o 08.00.