Poriadok bohoslužieb

RÍMSKO- KATOLÍCKA, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum          Deň               Čas sv. omše     Úmysel sv. omše

19. 11.          Pondelok         17.00                + František Kupecký, rod. z oboch strán

20. 11.          Utorok            17.00                + Ernest Benko, brat Otto a rod. z oboch strán

21. 11.          Streda

22. 11.          Štvrtok           17.00                + Matilda, Františka Bulloví a ich rodičia

23. 11.          Piatok             17.00                - poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre r.

24. 11.          Sobota            07.00                - za farníkov

25. 11.          Nedeľa           10.30                - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre

Streda: Spomienka –  Obetovanie Panny Márie

Štvrtok: Spomienka –  sv. Cecílie, panny a mučenice

Piatok: Sviatok – sv. Kelementa I. pápeža a mučeníka

Sobota: Spomienka –  sv. Ondreja Dung – Laka kňaza, spoločníkov, mučeníkov

Nedeľa: Tridsiata štvrtá nedeľa  Krista Kráľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d.  – 63, 68, 69, 70, 74.
  2. Srdečne pozývame jubilantov mesiaca november  a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo: p. Alžbeta Zacharová, p. Milan Gál, p. Dušan Koco, p. Anna Blahá, p. Mária Dršková, p. Františka Jánošíková, p. Júlia Mikulcová, p. Mária Miškovičová, p. Mária Nagyová, p. Katarína Poláková.
  3. Na budúci týždeň bude zbierka na kostol.

 

Ondrochov: sv. omša – Pondelok o 15.30 a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: sv. omša – Utorok o 15.30 a v Nedeľu o 08.00.