Poriadok bohoslužieb od 17.12. do 23.12.2012

Rímsko – Katolícka Cirkev,

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Advent

 

Dátum                        Deň                              Čas sv. omše          Úmysel sv. omše

 

17.12.                          Pondelok                      17:00                      + Benjamín Kvasnovský a manželka Mária

18. 12.                         Utorok                           7:00                      + rodičia Majerčíkoví a syn Rudolf

19. 12.                         Streda                           7:00                      + František Pápai a manželka Eva

20. 12.                         Štvrtok                          7:00                      + František Behýl

21. 12.                         Piatok                            7:00                         za zdravie a Božiu pomoc

22. 12.                         Sobota                           7:00                     + Jaroslav a Karol

23. 12.                         Nedeľa                         10:30                     + Pavol Černota, manželka Helena a rodičia

__________________________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa

 

Oznamy

 

1. Upratovanie kostola č. d. – 119, 124, 127, 129, 135.

Ondrochov: Sv. omša: Pondelok o 15:30

Nedeľa o 09: 15

 

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15: 30

Nedeľa o 08: 00