Poriadok bohoslužieb od 07.01.2013 do 13.01.2013

RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Vianočné

Dátum    Deň         Čas sv. omše  Úmysel sv. omše

07.01.     Pondelok      17.00           poďakovanie za Božie požehnanie

08.01.     Utorok         17.00            poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

09.01.     Streda          17.00           na úmysel

10.01.     Štvrtok         17.00          na úmysel

11.01.     Piatok           17.00          + Ján Legéň a rodičia z oboch strán

12.01.     Sobota          07.00         na úmysel

13.01.     Nedeľa          10.30         za farníkov

____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Krst Krista Pána

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. – 169, 172, 173, 197.

 

Ondrochov: Sv. omša: Streda o 15.30 h, Nedeľa o 09.30 h

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15.30 h, Nedeľa o 08.00 h