Poriadok bohoslužieb od 14.01.2013 do 20.01.2013

RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum Deň         Čas sv. omše  Úmysel sv. omše

14.01.  Pondelok   17.00         + Alžbeta Puková, manžel Anton, syn Viktor

15.01.  Utorok      17.00         + Otto Benko, manželka Helena, brat a rodičia z oboch strán

16.01.  Streda

17.01.  Štvrtok

18.01.  Piatok

19.01.  Sobota

20.01.  Nedeľa     10.30      + Anton Kuruc, manželka Anna, zať Alexander

____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok: Spomienka – sv. Antona, opáta

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Druhá nedeľa v období cez rok

Oznamy

 

 

Ondrochov: Sv. omša: Pondelok o 15.30 h, Nedeľa o 09.15 h

 

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15.30 h, Nedeľa o 08.00 h