Poriadok bohoslužieb od 21.01.2013 do 27.01.2013

RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum Deň       Čas sv. omše  Úmysel sv. omše

21.01.  Pondelok

22.01.  Utorok    17.00              + Anna Banásová (1. výročie)

23.01.  Streda

24.01.  Štvrtok    17.00              + Ľubomír Švajda

25.01.  Piatok

26.01.  Sobota     07.00             + Emil Bocán

27.01.  Nedeľa    10.30              + za jubilantov

____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Agnesy, panny a mučenice

Utorok: Spomienka – sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Streda:

Štvrtok: Spomienka – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok: Sviatok – Obrátenie sv. Pavla, apoštola

Sobota: Spomienka – sv. Timoteja a Títa, biskupov

Nedeľa: Tretia nedeľa v období cez rok

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. – 200, 201, 202, 206.
  2. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca január a ich rodiny v nedeľu na svätú omšu. Sú to títo: p. Miroslav Kajan, p. Mária Nagyová, p. Marián Štrbák, p. Pavol Gašparovič, p. Anna Ondrisková, p. Helena Čičmanová, p. Mária Lukáčová, p. Vilma Blahová, p. Ondrej Štefánik.

 

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 15.30 h, Nedeľa o 09.15 h

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15.30 h, Nedeľa o 08.00 h