Poriadok bohoslužieb od 28.01.2013 do 03.02.2013

RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum  Deň          Čas sv. omše       Úmysel sv. omše

28.01.    Pondelok      17.00               + Jozef Koco, manž. Anna a vnuk Dušan

29.01.    Utorok          17.00               + za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Gagovú

30.01.    Streda          17.00               + na úmysel

31.01.    Štvrtok          17.00               + na úmysel

01.02.    Piatok           17.00               + za ctiteľov Božského Srdca

02.02.    Sobota          10.30               + na úmysel

03.02.    Nedeľa          10.30               + za farníkov

____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Utorok:

Streda:

Štvrtok: Spomienka – sv. Jána Bosca, kňaza

Piatok:

Sobota: Sviatok – Obetovanie Pána

Nedeľa: Štvrtá nedeľa v období cez rok

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. – 211, 213, 218, 223.
  2. Dnes je zbierka na kostol.
  3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február. Možnosť ku sv. spovedi bude od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšami.
  4. V sobotu budeme pri sv. omši svätiť hromničné sviece. Môžete si priniesť sviece.

 

 

Ondrochov: Sv. omša:

Štvrtok o 15.30 h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Piatok o 15.30 h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Sobota o 09.15 h

Nedeľa o 09.15 h

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 15.30 h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Sobota o 08.00 h

Nedeľa o 08.00 h