Poriadok bohoslužieb od 04.02.2013 do 10.02.2013

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum  Deň       Čas sv. omše     Úmysel sv. omše

04.02. Pondelok     17.00             na úmysel

05.02. Utorok        17.00             na úmysel

06.02. Streda         17.00            na úmysel

07.02. Štvrtok        17.00             na úmysel

08.02. Piatok         17.00             na úmysel

09.02. Sobota        07.00             na úmysel

10.02. Nedeľa        10.30             za farníkov


 

 

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Agáty, panny a mučenice

Streda: Spomienka – sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Piata nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. 226, 227, 228, 229.

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov: Pondelok o 15.30 h, Nedeľa o 09.15 h

Nový Svet: Utorok o 15.30 h, Nedeľa o 08.00 h