Poriadok bohoslužieb od 11.02. do 17.02.2013

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej panny márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: Cez rok, Pôstne obdobie

 

Dátum  Deň    Čas sv. omše  Úmysel sv. omše

11.02. Pondelok    17.00          za ružu p. Naďovej

12.02. Utorok        17.00          + Anna Lukáčová a rodičia

13.02. Streda        18.00          na úmysel

14.02. Štvrtok        17.00         + krstných rodičov Cyrila a Máriu a st. rodičov z oboch strán

15.02. Piatok         17.00         + Alžbeta Staníková

16.02. Sobota        07.00         za farníkov

17.02. Nedeľa        10.30         + Ján Gál, manželka Anna a rodičia z oboch strán

 

Liturgický kalendár

 

Pondelok: Spomienka – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

Utorok:

Streda: Popolcová streda – prísny pôst od mäsitého pokrmu

Štvrtok: Spomienka – sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

 

 

Oznamy

 

  1. Upratovanie kostola č. d. 230, 240, 243, 244.
  2. Na budúci týždeň je jarná zbierka na charitu.
  3. V pondelok vo sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať starí a chorí ľudia.
  4. Krížová cesta bude v piatok trištvrte hodiny pred sv. omšou.

 

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Streda o 16.45 h

Nedeľa o 09.15 h

 

 

Nový Svet:

Streda o 15.30 h

Nedeľa o 08.00 h