Poriadok bohoslužieb od 18.02. do 24.02.2013

RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Liturgické obdobie: Pôstne obdobie

 

Dátum  Deň          Čas sv. omše       Úmysel sv. omše

18.02.    Pondelok       17.00               na úmysel

19.02.    Utorok           17.00              na úmysel

20.02.    Streda           17.00               na úmysel

21.02.    Štvrtok           17.00              na úmysel

22.02.    Piatok           17.00               na úmysel

23.02.    Sobota           07.00               za farníkov

24.02.    Nedeľa          10.30               za jubilantov

____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Sviatok – Katedra sv. Petra, apoštola

Sobota:

Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. – 256, 257, 260, 266.
  2. Dnes je jarná zbierka na charitu.
  3. Krížová cesta bude dnes o 14.00 h a v piatok trištvrte hodiny pred sv. omšou.
  4. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca február a ich rodiny v nedeľu na svätú omšu. Sú to títo: p. Jozefa Sládečková, p. František Jaššo, p. Františka Gašparíková, p. Paulína Teplá, p. Valéria Nováková, p. Helena Dršková.

 

 

Ondrochov: Sv. omša:

Štvrtok o 15.30 h

Nedeľa o 09.15 h

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 15.30 h

Nedeľa o 08.00 h