Poriadok bohoslužieb od 25.02. do 03.03.2013

RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Liturgické obdobie: Pôstne obdobie

 

Dátum  Deň        Čas sv. omše  Úmysel sv. omše

25.02.  Pondelok   17.00             poďakovanie a prosba za Božiu pomoc pre rod. Harmatovú

26.02.  Utorok      17.00              na úmysel

27.02.  Streda       17.00              na úmysel

28.02.  Štvrtok      17.00             na úmysel

01.03.  Piatok       17.00              za ctiteľov Božského Srdca

02.03.  Sobota      07.00              + Ľuboš Švajda

03.03.  Nedeľa     10.30              + Alexander Pilek

____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. – 269, 275, 276.
  2. Na budúci týždeň je zbierka na elektriku.
  3. Krížová cesta bude dnes o 14.00 h a v piatok trištvrte hodiny pred sv. omšou.

 

 

Ondrochov: Sv. omša:

Štvrtok o 15.30 h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Piatok o 15.30 h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Nedeľa o 09.15 h

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 15.30 h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Nedeľa o 08.00 h