Poriadok bohoslužieb od 30.5. - 5.6.

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB OD 30.5. - 5.6.

 

 

Liturgické obdobie: Veľkonočné

 

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

30. 05.

Pondelok

18:00

na úmysel

31. 05.

Utorok

18:00

+ Ján Gubric, manželka Štefánia a deti

01.  06.

Streda

18:00

+ Michal Drška

02. 06.

Štvrtok

18:00

+ Ján Valach, manželka Jozefína

+ rodičia z oboch strán

03. 06.

Piatok

18:00

za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

04. 06.

Sobota

07:00

na úmysel

05. 06.

Nedeľa

10:30

+ František Barus + Ján Hubina

Liturgický kalendár:

 

Pondelok:

Utorok:

Streda: Spomienka – sv. Justína, mučeníka

Štvrtok: Slávnosť – Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok

Piatok: Spomienka – sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Sobota:

Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

 

Oznamy

 

1. Upratovanie kostola č. d. 156, 160, 161, 165, 167.

2. Dnes je zbierka na kostol. Za Vaše milodary PBZ.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary PBZ.

4. Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Záväzný je deň, u nás to bude teda pondelok. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

5. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi bude od pondelka do piatku okrem štvrtka pol hodiny pred sv. omšami.

 

Ondrochov: Sv. omša:  Streda o 16.30 –   sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšou

Štvrtok o 16. 45

Piatok o 16: 30 – sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšou

Nedeľa o 09: 15

 

Nový Svet: Sv. omša:   Utorok o 16: 30 – sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšou

Štvrtok o 15: 30

Nedeľa o 08: 00