Poriadok bohoslužieb od 26.8. do 1.9.2013

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej pany Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum         Deň        Čas sv. omše  Úmysel sv. omše

26.08.2013   Pondelok

27.08.2013   Utorok        07.00            za farníkov

28.08.2013   Streda        19.00            + Mária Budíková /1. výročie/

29.08.2013   Štvrtok       19.00            + Štefan Hlinka, manželka Júlia a rodičia z oboch strán

30.08.2013   Piatok         19.00           + Ladislav Kvasnovský a rodičia z oboch strán

31.08.2013   Sobota        19.00           + Jozef Benčo, manželka a rodičia z oboch strán

01.09.2013   Nedeľa        10.30           + Imrich Drška a dcéra Idka

 

Liturgický kalendár

Pondelok

Utorok – Spomienka sv. Moniky

Streda – Spomienka – sv. - Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok – Spomienka – mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Piatok

Sobota

Nedeľa – Dvadsiata druhá nedeľa

 

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. 230, 240, 243, 244.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Utorok o 19.00

Nedeľu o 09.00

Nový Svet:

Pondelok o 19.00

Nedeľu o 07.45