Poriadok bohoslužieb od 2.9. do 8.9.2013

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

02.09. 2013

Pondelok

 

03.09. 2013

Utorok

 

04.09. 2013

Streda

1800

+ Anton Opeta (1.výročie)

05.09. 2013

Štvrtok

1800

+ Michal Mazúch, manželka Veronika a deti

06.09. 2013

Piatok

1800

za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

07.09. 2013

Sobota

1500

1800

sobášna sv. omša

+ Juraj Húdik

08.09. 2013

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok

 

Utorok

Spomienka – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

Spomienka – sv. troch košických mučeníkov – Marka Križina,

Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

Nedeľa

Dvadsiata tretia nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 256, 257, 260, 266
  2. Dnes je zbierka na kostol.
  3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi budete mať pol hodiny pred sv. omšami.
  4. Spovedanie chorých k prvému piatku bude vo štvrtok.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Piatok o 1645

 

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Pondelok o 1730

Nedeľa o 745