Poriadok bohoslužieb od 9.9. do 15.9.2013

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

09.09. 2013

Pondelok

 

10.09. 2013

Utorok

 

11.09. 2013

Streda

1800

+ Štefan a Otília Muchoví a syn Štefan

12.09. 2013

Štvrtok

1800

za ružu pani Oľgy Bučekovej

13.09. 2013

Piatok

1800

+ Alžbeta Sztaníková

14.09. 2013

Sobota

1800

na úmysel

15.09. 2013

Nedeľa

1030

za farníkov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka – sv. Petra Clavera, kňaza

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

Spomienka – najsvätejšieho mena Panny Márie

Piatok

Spomienka – sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota

Sviatok – povýšenie sv. kríža

Nedeľa

Slávnosť – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 269, 275, 275, 276
  2. Na hody možno získať plnomocné odpustky. Tí, čo ešte nepristúpili k spovedi k prvému piatku tak môžu urobiť v tomto týždni pred sv. omšami.
  3. Po hodovej sv. omši bude farská ofera.

 

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Utorok o 1800

 

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745