Poriadok bohoslužieb od 16.9. do 22.9.2013

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

16.09. 2013

Pondelok

 

17.09. 2013

Utorok

 

18.09. 2013

Streda

1800

+ Ján Motičák (1.výročie)

19.09. 2013

Štvrtok

1800

+ Milan Mikulec a manželka Helena

20.09. 2013

Piatok

1800

+ Michal Drška a manželka Júlia

21.09. 2013

Sobota

1800

+ Dominik Ďúran (30.deň)

22.09. 2013

Nedeľa

1030

za farníkov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka – sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov

Utorok

Spomienka – sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda

 

Štvrtok

Spomienka – sv. Januára, biskupa a mučeníka

Piatok

Spomienka - sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Sobota

Sviatok – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Nedeľa

26. nedeľa v období cez rok

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 277, 281, 284, 288
  2. Dnes je farská ofera.
  3. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu. My budeme ďakovať pri nedeľnej sv. omši.

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Pondelok o 1800

 

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745