Poriadok bohoslužieb od 30.9. do 6.10.2013

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

30.09. 2013

Pondelok

01.10. 2013

Utorok

1800

+ Gašpar Ondračka, manželka Helena a ich + deti

02.10. 2013

Streda

1800

+ Vincent Levák a manželka Rozália

03.10. 2013

Štvrtok

1800

za Božie požehnanie pre dobrodincov

04.10. 2013

Piatok

1800

za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

05.10. 2013

Sobota

1800

+ Štefánia Baková, manžel František a rodičia z oboch strán

06.10. 2013

Nedeľa

915

za farníkov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Utorok

Spomienka - sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Streda

Spomienka - sv. anjelov strážcov

Štvrtok

 

Piatok

Spomienka – sv. Františka Assiského

Sobota

 

Nedeľa

27. nedeľa v období cez rok

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 300, 302, 304, 313
  2. V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi budete mať pol hodiny pred sv. omšami.
  3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Piatok o 1630

 


Nedeľa o 1030

 

Nový Svet:

Pondelok o 1700

Nedeľa o 745