Poriadok bohoslužieb od 7.10. do 13.10.2013

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

07.10. 2013

Pondelok08.10. 2013

Utorok


 

09.10. 2013

Streda

1800

+ rodičia Majerčíkoví a syn Rudolf

10.10. 2013

Štvrtok

1800

+ Anton Motičák, manželka Šarlota, dcéra Anna a syn Ján

11.10. 2013

Piatok

1800

na úmysel

12.10. 2013

Sobota

1800

+ Mária Banásová (30.deň)

13.10. 2013

Nedeľa

1030

za farníkov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka – Ružencovej Panny Márie

Utorok

 

Streda

Spomienka - sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov

Štvrtok

 

Piatok


Sobota

 

Nedeľa

28. nedeľa v období cez rok

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 321, 323, 329, 330

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Pondelok o 1630

 


Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Utorok o 1630

Nedeľa o 745