Poriadok bohoslužieb od 14.10. do 20.10.2013

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

14.10. 2013

Pondelok15.10. 2013

Utorok

1800

+ Ľudovít Oremus, manželka Júlia a syn Peter

16.10. 2013

Streda

1800

za zdravie a Božiu pomoc

17.10. 2013

Štvrtok

1800

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jakabovičovú

18.10. 2013

Piatok

1800

+ Štefan Vojtek a rodičia z oboch strán

19.10. 2013

Sobota

1800

+ Matej Kolárik, manželka Anna a zomrelé deti

20.10. 2013

Nedeľa

1030

za farníkov

 

Liturgický kalendár

Pondelok

 

Utorok

Spomienka - sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Streda

Spomienka - sv. Margity Márie Alacoque, panny

Štvrtok

Spomienka - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Piatok

Sviatok - sv. Lukáša, evanjelistu

Sobota

 

Nedeľa

29. nedeľa v období cez rok

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 332, 334, 343, 345
  2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Utorok o 1630

 


Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745