Poriadok bohoslužieb od 21.10. do 27.10.2013

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

21.10. 2013

Pondelok22.10. 2013

Utorok

 

23.10. 2013

Streda

1800

+ Jozef Mikuš a rodičia z oboch strán

24.10. 2013

Štvrtok

1800

+ Rudolf Belák, manželka Amália, syn Ľudovít a rodičia z oboch strán

25.10. 2013

Piatok

1800

+ Štefan Polák, manželka Katarína a rodičia z oboch strán

26.10. 2013

Sobota

1800

za farníkov

27.10. 2013

Nedeľa

1030

+ Jozef Mikulec a rodičia z oboch strán

 

Liturgický kalendár

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

Spomienka - sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

Štvrtok

Spomienka - sv. Antona Márie Clareta, biskupa

Piatok

Sobota

 

Nedeľa

30. nedeľa v období cez rok

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 347, 370, 371, 377.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Utorok o 1630

 


Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745