Poriadok bohoslužieb od 11.11. do 17.11.2013

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

11.11. 2013

Pondelok

1700
poďakovanie k 60. rokom manželstva a prosba do ďalších rokov

12.11. 2013

Utorok


 

13.11. 2013

Streda

1700

za ružu pani Gálovej

14.11. 2013

Štvrtok

1700

+ Eva Kubatková (30.deň)

15.11. 2013

Piatok

1700

+ Štefan Štefánik, manželka Ernestína, dcéry, sestra Anastázia a zať Ján

16.11. 2013

Sobota

1700

+ Imrich a Mária

17.11. 2013

Nedeľa

1030

za farníkov

 

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka - sv. Martina z Tours, biskupa

Utorok

Spomienka - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

Spomienka - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota

Spomienka - sv. Margity Škótskej

Nedeľa

33. nedeľa v období cez rok

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 397, 399, 402, 403.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Utorok o 1600

 


Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745