Poriadok bohoslužieb od 18.11. do 24.11.2013

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

18.11. 2013

Pondelok19.11. 2013

Utorok


 

20.11. 2013

Streda

1700

+ Vladimír Vrábel

21.11. 2013

Štvrtok

1700

+ Štefan Sedláček

22.11. 2013

Piatok

1700

+ Ján Ďúran a rodičia z oboch strán

23.11. 2013

Sobota

1700

+ Benjamín Kvasnovský a manželka Mária

24.11. 2013

Nedeľa

1030

za farníkov

 

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka - výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

Spomienka - Obetovanie Panny Márie

Piatok

Spomienka - sv. Cecílie, panny a mučenice

Sobota

Spomienka - sv. Klementa I., pápeža a mučeníka

Nedeľa

34. nedeľa v období cez rok - Slávnosť Krista Kráľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 407, 416, 422, 425.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Utorok o 1600

 


Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745