Poriadok bohoslužieb od 25.11. do 01.12.2013

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

25.11. 2013

Pondelok26.11. 2013

Utorok

1700

+ Július Čičman a rodičia z oboch strán

27.11. 2013

Streda

1700

+ Matej Lauro, manželka Františka a syn Jozef

28.11. 2013

Štvrtok

1700

+ Dominik Gál, manželka Marta a zomrelí z oboch strán

29.11. 2013

Piatok

1700

+ Helena Slovenčáková (1.výročie)

30.11. 2013

Sobota

1700

+ Mária a Gabriel Hlinkoví

01.12. 2013

Nedeľa

1030

za farníkov

 

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka - sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok


Sobota

Sviatok - sv. Ondreja, apoštola

Nedeľa

1. adventná nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 6, 10, 11, 14.
  2. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Pondelok o 1600

 


Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745