Poriadok bohoslužieb od 13.06. do 19.06.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev,

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB OD 13.06. do 19.06.2011

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

 

Dátum              Deň              Čas sv. omše       Úmysel sv. omše

13.06.2011        Pondelok       18:00                   za ružu pani Oľgy Bučekovej

14.06.2011        Utorok           18:00                  + rodina Hubinová a Barusová

15.06.2011        Streda           18:00                  + Ján Ďúran a rodičia z oboch strán

16.06.2011        Štvrtok          18:00                  + Štefan Špacír a manželka Želmíra

17.06.2011        Piatok           18:00                   + Štefan a Mária Szaboví a ich zomrelé deti

18.06.2011        Sobota          07:00                   + Jozefína Humeličová a zosnulý z rodiny

19.06.2011        Nedeľa          10:30                   za prvoprijímajúce deti

_____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – svätodušný pondelok

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Nedeľa najsvätejšej Trojice

 

Oznamy

1. Upratovanie kostola: rodičia prvoprijímajúcich detí.

2. Od pondelka sa modlí Anjel Pána.

 

Ondrochov: Sv. omša:   Pondelok o 16.45 h Nedeľa o 9.15 h

Nový Svet: Sv. omša:    Pondelok o 15.30 h Nedeľa o 8.00 h