Poriadok bohoslužieb od 20.6. do 26.6.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev,

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB od 20.6. do 26.6.2011


Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum     Deň          Čas sv. omše      Úmysel sv. omše

20.06.      Pondelok   18: 00               za  zdravie a Božiu pomoc k 50. rokom života

21.06.      Utorok       18:00                + Jozef Vojtek, manželka Mária, rodičia, deti a pravnuk

22.06.      Streda       18:00                + Anton Brokeš / 30. deň /

23.06.      Štvrtok      18:00                 za farníkov

24.06.      Piatok       18:00                + Ján Klučka, manželka Mária a syn Ladislav

25.06.      Sobota      07:00                +  kňaz Anton Vácval

26.06.      Nedeľa      10:30                za jubilantov

___________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Alojza Gonzágu rehoľníka

Streda:

Štvrtok: Slávnosť – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok

Piatok: Slávnosť – Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Sobota:

Nedeľa: Trinásta nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d.: 200, 201, 202, 206, 211.

2. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca jún a ich rodiny v nedeľu na svätú omšu. Sú to títo: p. Marta Holeková, p. Antónia Kvasnovská, p. František Gašparovič.

3. Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol. Za Vaše milodary PBZ.

4. Kto bude chcieť, môže prispieť na kvety k Božiemu Telu milodarom v sakristii.  

 

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 16:45 h, Nedeľa o 09:15 h

Nový Svet: Sv. omša:  Štvrtok o 15:30 h, Nedeľa o 08:00 h