Poriadok bohoslužieb od 27.06 do 03.07.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB od 27.06. do 03.07.2011

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

 

Dátum Deň      Čas sv. omše  Úmysel sv. omše

27.06.  Pondelok 18:00      + Ján Borovica a rodičia

28.06.  Utorok    18:00       za zdravie a Božiu pomoc

29.06.  Streda    18:00       za farníkov

30.06.  Štvrtok   18:00       + Anton Blahý, manž. Blažena, syn Jozef a rodičia z oboch strán

01.07.  Piatok    18:00       za ctiteľov  Božského Srdca Ježišovho

02.07.  Sobota   07:00       na úmysel

03.07.  Nedeľa   08:00       + Tomáš Borovica, manželka Anna a syn Tomáš

__________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Ladislava

Utorok:

Streda: Spomienka – Sv. Petra a Pavla apoštolov – prikázaný sviatok

Štvrtok:

Piatok: Slávnosť – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota: Spomienka – Návšteva Panny Márie

Nedeľa: Štrnásta nedeľa v období cez rok


Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. 212, 213, 218, 223, 226.

2. Dnes je zbierka na kostol.  Za Vaše milodary PBZ.

3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi budete mať v pondelok, utorok a štvrtok pol hodiny pred sv. omšami. Na slávnosť sv. Petra a Pavla bude zbierka „ Halier sv. Petra“. Veriaci, ktorí sa na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho zúčastnia na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Ondrochov: Sv. omša:

Pondelok o 16:30 h - sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Streda o 16:30 h

Štvrtok o 16:30 h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Sobota o 08:30 h

Nedeľa o 09:15 h

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 16: 30 h - sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Piatok: o 16:30 h

Nedeľa o 08:00 h