Poriadok bohoslužieb od 04.07. do 10.07.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev,


Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová


PORIADOK BOHOSLUŽIEB od 04.07.2011 do 10.07.2011

Liturgické obdobie: Cez rok


Dátum   Deň         Čas sv. omše    Úmysel sv. omše
04.07.   Pondelok  19:00                  Ľudovít Belák
05.07.   Utorok      10:30                 +Cyril Mikulec a manželka Mária
06.07.   Streda      19:00                 za zdravie a Božiu pomoc pre Lauriku
07.07.   Štvrtok     19:00                 +Peter Uhrík, manželka Magdaléna a ich zosnulé deti
08.07.   Piatok       18:00                 +rodičia Michalkoví a zať Július
09.07.   Sobota      07:00                na úmysel
10.07.   Nedeľa     10:30                 za farníkov
________________________________________________________________________

Liturgický kalendár


Pondelok:
Utorok: Slávnosť – sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Streda: Spomienka – sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa: Pätnásta nedeľa v období cez rok.

Oznamy


1. Upratovanie kostola č. d. 227, 229, 230, 240, 243.


Ondrochov: Sv. omša:
Utorok o 09:15h
Štvrtok o 17:30h
Nedeľa o 09:15h


Nový Svet: Sv. omša:
Utorok o 08:00h
Nedeľa o 08:00h