Úvod

Vážení spoluobčania,

Nový rok prináša nové výzvy a verím, že pre každého z nás bude niečím výnimočný v tom dobrom slova zmysle. Každým rokom sú moje sviatočné želania jednoduchšie a prajem si hlavne zdravie, pokoj, viac času a úsmevov na tvári pre seba, mojich blízkych a samozrejme pre Vás, milých Lipovčanov a pre všetkých ľudí dobrej vôle. Využime Nový rok na to, aby sme s úsmevom na tvári zaspomínali, čo nás potešilo v tom minulom, ale nezatvárajme oči ani pred problémami, ktoré nastali a skúsme ich v roku 2019 vyriešiť najlepšie, ako sa bude dať. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli v uplynulom roku zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ale aj dni dobré,  veselé,  radostné, šťastné a úspešné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré počas cesty k naplneniu cieľov, snov či predstáv určite prídu. Všetci v rodinách, aj samotná obec Lipová počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale sa aj tešila z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že vy občania ste prežívali všetky pozitívne udalosti a vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko, čo sa v obci deje, sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života Vás, občanov našej obce.

Milí občania, do nového roka vám prajem pevné zdravie, veľa radosti, čo najmenej stresu a iba správne premyslené kroky. Verím, že nás v rodinách i v celej obci čakajú zaujímavé príležitosti, pre ktoré budeme mať dostatok síl a energie. Z úprimného srdca Vám želám, aby tento rok bol rokom pokoja, mieru, lásky, porozumenia v našej obci i na celom svete, aby sme si vážili a ctili sused suseda, jeden druhého a vzájomne si pomáhali.