Zápis do Materskej školy v Lipovej

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej

oznamuje rodičom, že

zápis detí na školský rok 2012/2013 sa uskutoční

14. a 15. marca 2012

v budove Materskej školy v Lipovej.