Ukončenie školského roku 2011/2012 v ZŠ a MŠ v Lipovej

29. jún 2012 sa v obci niesol v znamení ukončenia školského roka 2011/2012.

 

V ZŠ sa ráno o 8.00h stretli na nádvorí školy natešení žiaci, rodičia, pedagógovia, ostatní zamestnanci školy, pán farár i pani starostka. Všetkých privítala riaditeľka školy PaedDr. Zdenka Depešová a vyhodnotila školský rok.

Zároveň ocenila diplomami a vecnými cenami, či knihami najlepších žiakov v prospechu, v správaní, v súťažiach, poriadaných počas školského roka. Žiakom zablahoželal k dosiahnutým výsledkom pán farár Mgr. Peter Janík, ako aj starostka obce Tatiana Ölvecká, ktorá prijala deviatakov aj na pôde obecného úradu. Deviataci sa boli rozlúčiť aj v MŠ, kde sa koncoročná slávnosť začínala o 10.00h.

 

13 predškolákov s napätím vchádzalo posledný krát do svojej triedy cez pomyselnú zlatú bránu, aby všetkým prítomným ukázali, že z nich budú šikovní školáci. Predniesli krásne básne, zaspievali veselé pesničky, zatancovali, zahrali scénku Soľ nad zlato a predviedli rodičom, že sú zdatní v počtoch a poznajú písmenká abecedy. Potom sa úprimne a vrúcne rozlúčili so svojimi pani učiteľkami, pani kuchárkami a pani upratovačkou. Kde tu vyronili aj slzičky smútku z rozlúčky, či už deti alebo dospelí. Potom už posledný obed a hor sa na prázdniny. O tom, že tieto chvíle boli skutočne slávnostné a dojímavé Vám napovedia aj fotky z tohto dňa.

 

Koniec šk. roku v ZŠ Lipová

Koniec šk. roku v MŠ Lipová

 

Laughing K vysvedčeniam žiakom blahoželáme a želáme radostné a veselé prázdniny! Laughing