Zápis detí do MŠ Lipová na školský rok 2013/2014

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej oznamuje rodičom, že

 

Zápis detí na školský rok

2013/2014


sa uskutoční


12. a 13. marca 2013

v budove materskej školy.