Vážení občania,

končí leto, my sme ho ukončili súťažou vo varení gulášu a začína jeseň a my v obci ju začíname tradičnou výstavou plodov z našich záhrad. Veľakrát si kladiem otázku, čo všetko potrebuje občan našej obce k svojej spokojnosti? Niekomu stačí  čistý cintorín, osvetlenie a udržiavaná verejná zeleň, a veľa ľudí chce, aby im obec zabezpečila aj niečo viac: základnú školu, materskú školu,  kultúru, športové vyžitie či zábavu. Sú občania, pre ktorých je prioritou vybudovaná kanalizácia a vodovod, čo nie v každej obci je samozrejmosťou. Ale povedzme si, že hneď ako dosiahneme svoje priority, vynárajú sa ďalšie.  Kedy už konečne pred nami bude chodník? Tá cesta je v hroznom stave, už by sa pýtalo natiahnuť nový asfalt. Prečo nemáme cyklochodníky? Ako to, že v inej obci niečo majú a u nás nie? Sú to bežné otázky a odpovede na ne súvisia s tým, aké sú reálne možnosti obce. Každý, kto si rozpočtuje vlastnú domácnosť, vie pochopiť,  že nie je možné uspokojiť všetky potreby obyvateľov, nech by boli akokoľvek oprávnené. Preto je dôležité peniaze z obecnej kasy míňať rozumne, systémovo a efektívne, teda tak, aby to malo  „hlavu a pätu“. Priority v slovenských mestách a obciach sú jasné - dobudovanie sietí, ktoré by v 21. storočí nemali chýbať v žiadnom väčšom sídle. My ich na 90% máme vybudované. Ide o vodovod, chodníky, osvetlenie, cesty, kanalizáciu.  Dobiehajú nás vo viacerých častiach obce poškodené miestne komunikácie a zlý stav chodníkov. Okrem týchto priorít sa priebežne objavujú ďalšie, ktoré však už nepodporujú všetci obyvatelia obce v rovnakej miere a vedú sa o nich medzi občanmi polemiky. Spomeniem napríklad zachovanie a rekonštrukcia starej školy v Ondrochove, zámer využitia starej školy v Mlynskom Seku a ďalšie. Pre vedenie obce  je veľmi ťažké rozhodovať tak, aby sa v plnej miere zabezpečovali základné potreby obyvateľov a zároveň sa našiel kompromis medzi predstavami rôznych skupín v otázke rozdeľovania voľných financií. Podstatné je určiť si priority a postupne, krok za krokom,  vytvárať v našej obci lepšie podmienky pre život. Ak má byť obyvateľ spokojný s obcou, v ktorej žije, nemôže sa len prizerať a kritizovať. Ak má chuť a trochu dobrej vôle, mal by prispieť aj niečím naviac, tak ako to robia mnohí z vás. Napríklad prácou v obecných združeniach, účasťou na obecnej brigáde alebo len tým, že si pokosí trávnik pred svojím domom, že si bude sused susedovi vychádzať v ústrety a pomáhať.  Všetkým vám prajem, vážení spoluobčania, príjemnú jeseň, zdravie, pohodu a radosť vo vašich domovoch a ďakujem za doterajšiu spoluprácu.