Zber elektroniky

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 24. augusta 2011 (t.j. v túto stredu) sa uskutoční zber elektroniky v obci.