Výpožička kníh z knižnice v marci 2017

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci marec 2017 bude nasledovne:

streda          01.03.2017   od 13.30  do 15.30 h

streda          08.03.2017   od 13.30  do 15.30 h

streda          15.03.2017   od 13.30  do 15.30 h

streda          22.03.2017   od 13.30  do 15.30 h

streda          29.03.2017   od 13.30  do 15.30 h