Fašiangy 2017

Tradíciu fašiangov sme si pripomenuli v sobotu 25.02.2017 v oboch častiach obce – spevom, hudbou, zabíjačkovými špecialitami a šiškami našich domácich gazdiniek. Kultúrny program pripravili deti z materskej školy, žiaci základnej školy a záhradkárska kapela Lipovčanka.

V Ondrochove poslanci páni Mikulec a Lukuvka dohliadali na zabíjačkové špeciality, poslankyňa OZ Hanka Staňová zatancovala zo svojimi žiačkami country tanec. Poslanci OZ v Mlynskom Seku páni Kajan, Harmata a Kúkela ponúkali chutné vínko všetkým prítomným a v družnej diskusii s hosťom-primátorom Šurian Marekom Oremusom si vymieňali skúsenosti z organizovania fašiangových podujatí. Prítomným sa v oboch častiach obce prihovorila starostka obce Tatiana Ölvecká a organizáciu podujatia výborne zvládli pracovníci obecného úradu a školskej jedálne. Detičky zabávala zaujímavými hrami a súťažami pani učiteľka Malíková a veru sa ich na našich podujatiach zišlo neúrekom. Naše gazdinky – Marika Gálová, Vierka Harmatová, Anka Harmatová, Evka Benková, Hela Benčová a Mariška Ďúranová pripravili pre prítomných chutné šiška a fánky. Už sa tešíme na budúcoročné fašiangy, snáď sa páčilo aj Vám.

 

Fotografie z KD Ondrochov

Fotografie z KD Lipová