Rozbor vody zo studní pri príležitosti Svetového dňa vody

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Lipovej v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch pri príležitosti Svetového dňa vody (21.03.) budú vykonávať pre občanov bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a dusitanov.

 

Postup pri odbere vzoriek:

1. 3-5 dcl bezfarebnú plastovú fľašu niekoľkokrát dôkladne vypláchnite vodou. (Sklenené fľaše a nádoby nad pol litra nebudeme prijímať.)
2. Vodu nechajte cca 2 – 5 minút odtiecť dostatočne silným prúdom.
3. Fľašu naplňte až po okraj, t. j. tak, aby nad vrchnákom nebol takmer nijaký vzduch a uzavrite.
4. Takto odobranú čerstvú vzorku vody je potrebné priniesť v pondelok (20.03.2017) popoludní alebo v utorok (21.03.) do 9:00 hod. do obchodov v Lipovej (Jednota, Jurčagová, Lukuvková - Ondrochov).
5. Každá fľaša bude označená menom, priezviskom a adresou.