Zber použitého jedlého oleja

Oznamujeme občanom, že dňa 17.03.2012 (t. j. v sobotu) od 09.00 h do 11.00 h za kultúrnym domom v Mlynskom Seku začíname zbierať použitý jedlý olej, ktorý nám prinesiete v akejkoľvek nádobe a my ho prelejeme do obecnej zbernej nádoby. Zber jedlého oleja sa bude robiť pravidelne každý nepárny týždeň v tomto čase.